Sākumlapa    Par kompāniju   Īss kompānijas apraksts  
LAT    RUS    ENG


risk@balt-risk.lv
Īss kompānijas apraksts
Kompānija Balt Risk dibināta 1999.gadā un ir Vacijas kompānijas “IGK Wirtschaftsinformationen und Marketing-Service GmbH” meitas uzņēmums. Kompānijas galvenā darbības sfēra ir kredītmenedžmenta pakalpojumi, tai skaitā, parādu piedziņa un kredītinformācijas sniegšana. Galvenais kompānijas mērķis ir sniegt atbalstu kreditoriem, lai civilizēti risinātu problēmas, kas saistītas ar debitoru parādiem. Mūsu klientu loks iekļauj vairumtirdzniecības kompānijas, telekomunikācijas operatorus, kredītfinansu iestādes, lielos ražotājus un pakalpojumu sfēras uzņēmumus.

Balt Risk ir:
  • Starptautiskās profesionālo kreditoru un parādu piedzinēju asociācijas ACA International loceklis.
  • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras loceklis
Balt Risk uz šo brīdi ir atzīts līderis interaktīvo kredītmenedžmenta pakalpojumu jomā – kompānija pastāvīgi veic ieguldījumus jaunu tehnoloģiju un produktu attīstībā. Šīs politikas īstenošanas rezultātā kompānija ir spējīga piedāvāt unikālus atšķirīgus produktus, kuriem uz pašreizējo brīdi nav analogu Latvijas tirgū. Otra kompānijas prioritāte ir kompāniju un uzņēmumu apkalpošana uz “outsourcing” principa pamatiem – Balt Risk mērķis ir pilnībā pārņemt no uzņēmuma visas ar atliktajiem maksājumiem saistītās funkcijas.

Nozīmīgākie realizētie projekti
  • Informatīvais Portāls RiskNet – vislielākais investīciju ieguldījums Balt Risk attīstībā un patlaban visplašākais interaktīvais kredītinformācijas avots Baltijas reģionā
  • RiskList nemaksātāju reģistrs – pirmais interaktīvais nemaksātāju reģistrs Latvijā, kur parādi tiek registrēti, pirms procesā tiek iesaistītas trešās personas.
  • IKSANO parādnieku reģistrs – starptautiska datu bāze, kurā aeronavigācijas struktūras no 11 valstīm reģistrē savus parādniekus.
  • Debitoru maksājumu administrēšana – pakalpojums, kas nodrošina savlaicīgu izrakstīto rēķinu apmaksu, kā arī reāli uzlabo maksātāju disciplīnu un naudas plūsmas apjomu un kvalitāti.
RiskList
RiskList ir speciāls nemaksātāju reģistrs, kur kreditori var reģistrēt debitorus, kas kavē maksājumus vai vispār nevēlas pildīt savas finansiālās saistības, nenododot šos debitorus uz parādu piedziņu inkaso kompānijai.

Tālrunis: +371 67323470
Fakss: +371 67508359
e-mail: risk@balt-risk.lv
Copyright © 2004-2020 BaltRisk
Company of Igk group

Lokomotīves 34 Latvija,
Rīga LV-1057, e-mail: risk@balt-risk.lv