Sākumlapa    Pakalpojumi   Inkaso  
LAT    RUS    ENG


risk@balt-risk.lv
Inkaso
Atbilstoši pētījumam, kuru veikusi kompānija Balt Risk, tikai 1% piegādātāju Latvijas tirgū ir apmierināti ar to, kā klienti apmaksā izrakstītos rēķinus par precēm vai pakalpojumiem.

Ko ir lietderīgi zināt par parādu inkaso?

1. Parādu atgūšanas rezultātus nopietni ietekmē sekojoši faktori:
 • Rūpīga un korekta dokumentu noformēšana, fiksējot parādu saistības;
 • Cik plaša informācija par debitoru ir pieejama parādu piedzinējam;
 • Iespējamība pārbaudīt kredītvēsturi pirms iekasēšanas uzsākšanas;
 • Parādu reģistrācija Nemaksātāju reģistrā ar tālāku informācijas izplatīšanu ir papildus motivācija apmaksai.
2. Profesionāls inkaso būtiski atšķiras no parādu iekasēšanas, kuru kompānija veic patstāvīgi, kā arī no juridisko un advokātu biroju inkaso – tiek pielietotas speciālas parādu administrēšanas procedūras (tai skaitā, arī informatīvās ietekmes instrumenti), izmantota specializēta programmatūra, inkaso aģentūras preču zīmes atpazīstamība tirgū.
3. Kredītinspektors, atgūstot parādu, rīkojas kā profesionāls starpnieks starp debitoru un kreditoru – tiek saņemta nauda un saglabātas attiecības ar klientu.
4. Parāda atgūšana ar starpnieka palīdzību ir ekonomiski izdevīgāka – izdevumi atsevišķa parāda atgūšanai būtiski samazinās, īpaši tas attiecas uz nelieliem parādiem.

Kas ir inkaso?

Balt Risk inkaso ir profesionāla procedūra parādu atgūšanai kā no juridiskām, tā arī no fiziskām personām bez parāda summas un vecuma ierobežojumiem.

Balt Risk inkaso priekšrocības:
 
 • Uz atgūšanu tiek pieņemti visdažādākie parādi;
 • Specializētas programmatūras esamība;
 • Korektas atgūšanas metodes – tiek saglabātas attiecības ar klientu;
 • Informatīvais atbalsts – kredītvēstures pārbaude, maksātspējas monitorings, Nemaksātāju reģistrs, RiskList reģistrs;
 • Iekasēšanas procesa caurspīdīgums – elektroniska inkaso atskaite;
 • Augsta inkaso procesa efektivitāte.
   
Parāda kategorija Atgūto parādu īpatsvars (%)
Īstermiņa parādi 85-95%%
Ilgtermiņa parādi 65-75%%

Izcenojumi:

Balt Risk strādā pēc principa – nav piedzīts parāds, nav apmaksas. Rēķins tiek izrakstīts tikai, kad tiek reāli atgūta nauda. Konkrēts komisijas procenta lielums ir atkarīgs no parāda vecuma un lieluma, un sastāda no 5 līdz 20 procentiem.

Balt Risk rekomendācijas efektīvai piedziņai:
 • Savlaicīgi nododiet parādu uz iekasēšanu – jo mazāks ir parāda vecums, jo augstākas ir izredzes to atgūt.
 • Kontrolējiet debitoru maksātspēju – izmantojiet specializētas datu bāzes.
 • Pēc nepieciešamības operatīvi uzsāciet piedziņu tiesas ceļā – dažos gadījumos tā ir vienīgā iespēja atgūt parādu.
Kā tiek organizēta iekasēšanas procedūra:

1. Jūs parakstāt līgumu un iesniedzat pieteikumu pa faksu vai izmantojot interaktīvo formu RiskNet Portālā.
2. Balt Risk kredītinspektors analīzē lietu un informē Jūs par atgūšanas perspektīvām. Tiek noteikta konkrēta parāda atgūšanas stratēģija.
3. Tiek uzsākts atgūšanas process, kas sevī iekļauj:
 • Tālruņa inkaso – aktīvas pārrunas ar debitoru;
 • Vēstuļu inkaso – Balt Risk pielieto speciālu trīspakāpju vēstuļu inkaso – no “maiga” atgādinājuma līdz stingram apmaksas pieprasījumam;
 • Apmaksas grafiku saskaņošanu – vērā tiek ņemtas abu pušu intereses;
 • Izlīgumu sagatavošanu un noslēgšanu;
 • Debitoru reģistrāciju Nemaksātāju reģistrā;
 • Dokumentu sagatavošana lietas nodošanai parāda piedziņai tiesas ceļā.
ĒTIKAS KODEKSS
SIA BALT RISK godprātīgas parādpieziņas ētikas kodekss.

Tālrunis: +371 67323470
Fakss: +371 67508359
e-mail: risk@balt-risk.lv
Copyright © 2004-2020 BaltRisk
Company of Igk group

Lokomotīves 34 Latvija,
Rīga LV-1057, e-mail: risk@balt-risk.lv